Söderfors ett samhälle i Norra Uppland

image00020.jpg
Ankarna i parken har blivit symbol för orten.

Ankarbruket grundas

Söderfors anlades år 1676 av bergmästaren Claes Depken (adlad Ankarström)
för tillverkning av ankare. Claes Depken hade då redan utarbetat en metod
vid Älvkarleö bruk att med vattenhamrar smida ankare. Detta hantverk hade
förut gjorts för hand med tunga släggor. 1685 övertogs bruket av av Johan 
Leijoncrona vid Untra gårdssäteri efter många gräl och tvister. För att även
säkra brukets fortlevnad i fredstid beviljades Söderfors senare rätt att också
tillverka stångjärn. År 1748 inköptes Söderfors av direktören i Ostindiska
kompaniet Claes Grill inom vars släkt det kom att stanna till 1907.
Adolf Ulrik Grill anlade med början 1784 en så kallad engelsk park i anslutning
till bruket. Under missväxtåren i socknarna kring Söderfors i början av 1790-talet
tog arbetet med parken fart. Grill ville bereda sysselsättning åt behövande och
påskyndade därför att förverkliga sina planer. Parken har sedan dess i folkmun
kallats "Hedesunda brödkaka"

Intill herrgården lät Adolf Ulrik Grill 1786 även uppföra en byggnad för sitt berömda
naturaliekabinett med bl.a. 600 uppstoppade fåglar från hela världen.
Byggnaden byggdes sedan ut med en flygel 1807-08, men förlorade sin ursprungliga
användning efter att hela samlingen (däggdjur och fåglar) skänkts till
Vetenskapsakademien i Stockholm 1829.

 

 

Söderfors landskommuns vapen 1957-70. Senare fört av Söderfors kommun (1971-73). Nu en del av Tierps kommun.