Kommunala anläggningar

Söderforsbadet

 

Söderfors Skola

 

Söderfors Förskola

 

Söderfors Idrottsplats

 

Söderfors Vattentorn

 

Söderfors Brandstation

Hällbacka Äldreboende

 

Söderfors Reningsverk